Stadsarkivets Beståndsregister

AMU-center Tumba 2

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1836

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

3,7

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1986-1991

Verksamhetstid

1986-1993