Stadsarkivets Beståndsregister

AMU-center Tumba 1

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1835

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

14,4

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1963-1985

Verksamhetstid

1965-1985