Stadsarkivets Beståndsregister

AMU-center Täby 1

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1837

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

3,8

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1976-1985

Verksamhetstid

-