Stadsarkivets Beståndsregister

AMU-center Maria

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1834

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

7,2

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1969-1986

Verksamhetstid

-