Stadsarkivets Beståndsregister

AMU-center Johanneshov 2

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1865

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

1

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1960-1985

Verksamhetstid

-