Stadsarkivets Beståndsregister

AMU-center Jakobsberg

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1833

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

6,5

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1969-1993

Verksamhetstid

-