Stadsarkivets Beståndsregister

Amnestygrupp nr 208, Stockholm-Täby

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3031

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,1

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1970-1989

Verksamhetstid

-