Stadsarkivets Beståndsregister

Alviksgården

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3029

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

0,01

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1958-

Verksamhetstid

-