Stadsarkivets Beståndsregister

Allmänna idrottsklubben (AIK)

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1908

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

30,2

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1891-2009

Verksamhetstid

1891-