Stadsarkivets Beståndsregister

Allmänna försörjningsinrättningen (Afi)

Alternativt namn

Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning; S:t Eriks sjuk- och vårdhem

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1090

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

62,2

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1859-1926

Verksamhetstid

1860-1926

Sökord

Grubbens; Militärförsörjningsinrättningen; Stockholms norra försörjning- och arbetsinrättning