Stadsarkivets Beståndsregister

Allmänna Brandförsäkringsverket

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0828/01

Förbehåll

Huvudkategori

Övriga

Hyllmeter

2,6

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1790-1828

Verksamhetstid

-