Stadsarkivets Beståndsregister

Allmänna barnhuset

Alternativt namn

Stiftelsen Allmänna barnhuset

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0809A

Förbehåll

Huvudkategori

Övriga

Hyllmeter

317,7

Läsesal

Kungsklippan 6, Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1645-1990

Verksamhetstid

-

Sökord

Norrtulls sjukhus, Norrtulls barnsjukhus