Stadsarkivets Beståndsregister

Allmänna barnbördshusets kyrkoarkiv

Alternativt namn

Allmänna BB

Arkivets ref.nr

SE/SSA/6039

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

7,75

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1842-1961

Verksamhetstid

-