Stadsarkivets Beståndsregister

Allmänna barnbördshuset

Alternativt namn

Allmänna BB (ABB)

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1932

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

324,4

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1775-1975

Verksamhetstid

1775-1975

Sökord

MÖDRAVÅRDSCENTRALEN; MÖDRAHEM; ASYLEN FÖR FATTIGA BARNAFÖDERSKOR; NÖDHJÄLPSFONDEN FÖR FATTIGA BARNAFÖDERSKOR; BENEDICKSKA ASYLEN; ACKUSCHÖRSKEHUSET; BARNKLÄDESFONDEN