Stadsarkivets Beståndsregister

Allmänna advokatbyrån i Solna

Alternativt namn

Solna allmänna advoktabyrå

Arkivets ref.nr

SE/SSA/2145

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

99,8

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1975-1999

Verksamhetstid

-