Stadsarkivets Beståndsregister

Allmänna advokatbyrån i Södertälje

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3026

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

8

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1975-1990

Verksamhetstid

-