Stadsarkivets Beståndsregister

Allhelgonakyrkans vänner

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1402

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

1,2

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1930-1980

Verksamhetstid

-

Sökord

Katarina församling