Stadsarkivets Beståndsregister

Allhelgonakyrkans syförening

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3025

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0

Läsesal

Arkivhandlingar åren

-

Verksamhetstid

-

Sökord

Katarina församling