Stadsarkivets Beståndsregister

Allhelgonakamraterna

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1373

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,32

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1956-1969

Verksamhetstid

1907-1975

Sökord

Katarina församling