Stadsarkivets Beståndsregister

Alkoholistvårdsanstaltkommittén

Alternativt namn

Kommittén för utredning rörande en allmän anstalt för vård av alkoholister

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3023

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

0,05

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1914-1916

Verksamhetstid

1914-1916