Stadsarkivets Beståndsregister

Aldo Almqvists samling

Alternativt namn

Almqvist, Aldo

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0374

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,1

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1893-1946

Verksamhetstid

-

Sökord

Byråchef Aldo Karl Viktor Almqvist (1874-1947), byråchef vid Kungl. Järnvägsstyrelsen