Stadsarkivets Beståndsregister

Aktiebolaget Skarpnäck-Nacka

Alternativt namn

Lantegendomsnämnden, AB Skarpnäck-Nacka

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0075/02

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

0,6

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1901-1927

Verksamhetstid

-