Stadsarkivets Beståndsregister

Akalla bostadshotell

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3021

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

0,1

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1975-1979

Verksamhetstid

-