Stadsarkivets Beståndsregister

Akademiska roddföreningen (ARF)

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1301

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

4,65

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1929-2000

Verksamhetstid

1929-

Sökord

Barry; Sveriges akademiska roddförening