Stadsarkivets Beståndsregister

Ahlströmska skolan

Alternativt namn

Nya elementarskolan för flickor

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0983/01

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

19,7

Läsesal

Kungsklippan 6, Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1868-2000

Verksamhetstid

1902-1983

Sökord

NYA ELEMENTAR FÖR FLICKOR; KINDERGARTEN; ANNA AHLSTRÖM; ELLEN TERSERUS STIFTELSE 1930- (Ö4); AHLSTRÖ MSKA SKOLANS BYGGNADSAKTIEBOLAG 1925-1995 (Ö5)