Stadsarkivets Beståndsregister

Aftonsällskapet

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3053

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,01

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1832-1832

Verksamhetstid

-