Stadsarkivets Beståndsregister

Adoptionscentrum Stockholm norr

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3016

Förbehåll

Huvudkategori

Övriga

Hyllmeter

0,2

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1976-1999

Verksamhetstid

1983?-

Sökord

Adoption, Familjeförening