Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks rektorsområde

Alternativt namn

Stockholms musikgymnasium

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1368/02

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

26,1

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

(1910-) 1958-1981 (-1990)

Verksamhetstid

1958-1981

Sökord

Stockholms musikgymnasium 1959-1984 (1984 flyttat till Kungsholmens gymnasium).