Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks och Gustav Vasa församlingars barnkrubba

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0368

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

2,73

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1868-1964

Verksamhetstid

1856-

Sökord

Adolf Fredriks församling, Gustav Vasa församling