Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks kyrkoarkiv

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0001

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

127,45

Läsesal

Kungsklippan 6, Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1693-1991

Verksamhetstid

-

Sökord

BARNHUSSKOLA; ARBETSSKOLA; FLICKSKOLA; FOLKSKOLA; ADOLF FREDRIKS FATTIGFÖRSÖRJNINGSKASSA; KYRKSÅNGEN S VÄNNER; FONDER; FOLKSKOLA; BARNHEM; SKYDDSFÖRENINGEN