Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlingsbibliotek

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0166/01

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,3

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1896-1927

Verksamhetstid

trol. 1896-

Sökord

Adolf Fredriks församling