Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings ungdomskrets (A.F.U.K.)

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3014

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,03

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

-

Verksamhetstid

-