Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings studieverksamhet

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3012

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,03

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

-

Verksamhetstid

-