Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings sparsamhetsförening

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1126

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,1

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1846-1863

Verksamhetstid

1847-1862

Sökord

KOCH, NILS SAMUEL VON; SPARSAMHETSFÖRENINGAR