Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings kyrkobrödrakår

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1440

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,05

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1950-1963

Verksamhetstid

-