Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings kommunalförening

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3007

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,05

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

-

Verksamhetstid

-