Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

Alternativt namn

Adolf Fredriks församlings fattighusdirektion, Adolf Fredriks församlingsnämnd

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0185

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

15

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1791-1932

Verksamhetstid

1795-1932

Sökord

Fonder; Enskilda beklädnadsfonden; Setterströmska fonden; Adolf Fredriks ordningsnämnd; Adolf Fredriks sundhetsnämnd