Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings diakoniråd

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3006

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,05

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

-

Verksamhetstid

-