Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings barnhem

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1438

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

1,3

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1874-1971

Verksamhetstid

1877-?