Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings arbetsstuga

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1439

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,2

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1889-1937

Verksamhetstid

-