Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings arbetsförening

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1441

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,3

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1873-1938

Verksamhetstid

1873-1938