Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks församlings anslag till verksamhet för fattiga

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3005

Förbehåll

Huvudkategori

Förening

Hyllmeter

0,2

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1917-1957

Verksamhetstid

-