Stadsarkivets Beståndsregister

Adolf Fredriks folkskola

Alternativt namn

Adolf Fredriks överlärardistrikt

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1368/01

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

15

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1910-1964

Verksamhetstid

1910-

Sökord

FÖRENINGEN ADOLF FREDRIKS SKOLLOVSKOLONIER