Stadsarkivets Beståndsregister

Adelsö kyrkoarkiv

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1486

Förbehåll

Visst förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

9,1

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1595-1991

Verksamhetstid

-