Stadsarkivets Beståndsregister

Accisrätten i Stockholm

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/1292

Förbehåll

Huvudkategori

Statligt

Hyllmeter

0,3

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1701-1809

Verksamhetstid

-1811