Stadsarkivets Beståndsregister

Abrahamsonska familjearkivet

Alternativt namn

Släkten Abrahamson; Abrahamssonska familjearkivet

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0895

Förbehåll

Huvudkategori

Person och släkt

Hyllmeter

0,55

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1783-1972

Verksamhetstid

-

Sökord

DE FATTIGAS VÄNNER; PAPPER OCH PÅSAR AB