Stadsarkivets Beståndsregister

AB Stockholms spårvägar

Alternativt namn

Stockholms Spårvägar AB (SS)

Arkivets ref.nr

SE/SSA/0878

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

281,8

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

-

Verksamhetstid

-

Sökord

Nya Spårvägs AB; Stockholms lokaltrafik; SL; spårvägar; spårvagn