Stadsarkivets Beståndsregister

AB Brunkhuvudet

Alternativt namn

Hotell- och restaurant AB Gillet

Arkivets ref.nr

SE/SSA/2240

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

0,03

Läsesal

Liljeholmskajen

Arkivhandlingar åren

1968-1984

Verksamhetstid

1968-1984

Sökord

HOTELL- OCH RESTAURANT