Stadsarkivets Beståndsregister

1939 års Kaféutredning

Alternativt namn

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3002

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

0,04

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1939-1939

Verksamhetstid

-