Stadsarkivets Beståndsregister

1932 års Kaféutredningskommitté

Alternativt namn

Kaféutredningskommittén

Arkivets ref.nr

SE/SSA/3001

Förbehåll

Huvudkategori

Kommunalt

Hyllmeter

0,1

Läsesal

Kungsklippan 6

Arkivhandlingar åren

1931-1937

Verksamhetstid

-